Newsletter

Wydarzenia i szkolenia

Oferta

Kursy Light Hands Equitation

Kurs Budowania Pozytywnej Relacji

Warsztaty Zaprzyjaźnij się z Koniem

Wykłady i seminaria teoretyczne

Pomoc w rozwiązywaniu problemów

Konsultacje indywidualne

Układanie młodych koni

Pobyt z koniem w naszym gospodarstwie w Lipinach